О модуле
  Новости
  Разработчики
  Руководства и инструкции
  Каталог
  Статистические обзоры
  Статистика
  Скачать
  Как я могу помочь?
  Контактная информация
  Кирибати
  Столица: Южная Тарава
  Население: 93 тыс. чел.
  Площадь: 726 км2
  Регионов: 36
  Поселений: 119
  Дата: 12.07.1979 - н.в.
  Мини-тест "Проверь себя"
  Выбери столицу государства
  Бангладеш
  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
  Берлин
  подробнее

  Нукуалофа
  подробнее

  Алжир
  подробнее

  Дакка
  подробнее

  Пожертвования  Мы в соцсетях
       

  Демонстрация бесплатной подсистемы ВебНабор: география для систем управления сайтами (СУС, CMS) Системус

  Модуль: Географический каталог  Выбрать другой язык:

  Öмеран
  Öрен
  Öренташ
  Ависипи
  Агачли
  Агверан
  Агдикâн
  Агкакент
  Агкик
  Агник
  Адыяман
  Азикâн
  Акдере
  Акдурак
  Акинкилар
  Аккую
  Аккую
  Акпинар
  Акчабел
  Акчавиран
  Акчал
  Аланкик
  Аннеп
  Арга
  Ардичолук
  Арили
  Аскеран
  Асланоглу
  Атмали
  Ахметока
  Ачма
  Ашаги-Сёгютлю
  Ашаги-Хозкиши
  Ашаги-Шихлар
  Ашагиазапли
  Ашагинасирли
  Ашагичёплю
  Бабилге
  Багпинар
  Багёз
  Базюк
  Байил
  Баки
  Балка
  Балкар
  Балкилар
  Бани
  Банигези
  Батталхюйюк
  Бахче
  Бахчекёй
  Бебек
  Бебек
  Белёрен
  Белёрен
  Бербут
  Бервенос
  Берекетли
  Бесери
  Бесни
  Бешатли
  Бешир
  Бешйол
  Бешкоз
  Бибол
  Билдиян
  Билиле
  Бимерго
  Биргени
  Бирик
  Биримше
  Биркиян
  Богазкая
  Божюйюк
  Бозмуш
  Бойбипинари
  Бостанкик
  Бостанли
  Бубикâн
  Будакли
  Булам
  Бурунчайир
  Бурч
  Бюйюк-Бояли
  Бюйюк-Кавакли
  Бюйюк-Кирикли
  Бюйюкбаг
  Бюйюкчеркези
  Гегели
  Гедикли
  Гемрик
  Гергер
  Гергер
  Гопак
  Гюдюлке
  Гюзелчай
  Гюмюшкая
  Гюнгёрмюш
  Гёзебаши
  Гёлбаги
  Гёлбаши
  Гёлберан
  Гёлгели
  Гёлкому
  Гёлпинар
  Гёнен
  Давутан
  Далик
  Даллука
  Дамдирмаз
  Дамлакик
  Дамлика
  Дарагир
  Дишбудак
  Доганка
  Додин
  Дол
  Долука
  Дот
  Доюран
  Дурак
  Дурукайнак
  Дёшник
  Екинки
  Енишдере
  Ескикент
  Ескикёй
  Ескиташ
  Зи
  Зитин
  Зурна
  Издик
  Изоллу
  Индере
  Инлисе
  Инлисе
  Инсекöй
  Йедиолук
  Йелбасти
  Йенибардак
  Йеникёй
  Кâн
  Кâркюне
  Кайраш
  Калбурку
  Калекик
  Калемташ
  Камишли
  Камушку
  Канкара
  Кантара
  Караагач
  Карагювеч
  Карадут
  Карадут
  Каракаолук
  Каракечи
  Каракую
  Каракёсе
  Карамустафа
  Каратилбе
  Карахалил
  Карахюйюк
  Каргали
  Карикâн
  Карикик
  Кармиллик
  Карнакик
  Кахта
  Каятепе
  Кемолар
  Кердиз
  Кероме
  Кесрик
  Кеферге
  Кефердиш
  Кефтеро
  Кивиркик
  Кизилин
  Кизилкапинар
  Кизилкая
  Кизилхисар
  Килисан
  Килисик
  Килич
  Киндирали
  Кинзили
  Киран
  Кирбиз
  Кирингёл
  Киркори
  Кованолук
  Кокаби
  Кокахисар
  Колтик
  Комик
  Конакик
  Конуклу
  Корик
  Корик
  Кору
  Котур
  Кочали
  Кочан
  Кулаксиз
  Кулаксиз
  Кумлуджа
  Куртитюйе
  Курумилли
  Кутлука
  Куюкак
  Куюлу
  Кюлафхюйюк
  Кютюклю
  Кючюк-Черкези
  Кёдан
  Кёклюсе
  Кёмюркёйю
  Кёристан
  Кёртанли
  Кёселер
  Кёсели
  Кёсесели
  Кёсеушаги
  Кёшин
  Левзин
  Лиф
  Локман
  Мазил
  Малоглу
  Малпинар
  Мамадикли
  Маркик
  Махоле
  Мезгитли
  Мезраа
  Мезраа
  Мелкюси
  Мензил
  Мериемушаги
  Мидан
  Михманли
  Мишрак
  Мустафачайири
  Мутлу
  Мюлк
  Накишли
  Намаз
  Наринсе
  Нарун-Мезрааси
  Нахик
  Нинят
  Ниран
  Овакик
  Озан
  Ойратли
  Окаклар
  Олуклу
  Оневлер
  Ортаджа
  Паланли
  Памуклу
  Пашамезрааси
  Певрикâн
  Певро
  Пехник
  Пиллиш
  Пинарбаши
  Пинарбаши
  Пинаряйла
  Пирак
  Пирим
  Пютюрге
  Резип
  Савран
  Сайвиран
  Сако
  Саламут
  Саликик
  Салкимбаги
  Саллак
  Самсат
  Саридана
  Сарикая
  Сарихарман
  Сарияпрак
  Северный Хартум
  Севизпинар
  Секюк
  Селâх
  Сенкето
  Сенсере
  Сиитмахмут
  Синджик
  Синекчилер
  Собор Святого Христа Всеспасителя
  Суварли
  Султанмагара
  Сусян
  Суфраз
  Тазенут
  Тайбие
  Тараксу
  Тараксу
  Ташдамар
  Ташлиязи
  Текигач
  Текирли
  Тепеёню
  Терентил
  Терзиян
  Тетирли
  Тигинкâр
  Тилбе
  Тилек
  Тилле
  Тиринтил
  Томак
  Тут
  Тюрмюз
  УГУР-ТАСТАН
  Узункую
  Узункёй
  Утан
  Фал
  Хавутлу
  Хайдаран
  Хайдарли
  Хайик
  Хакикёй
  Хакихалил
  Хакихалил
  Халкуто
  Харманли
  Харун
  Хасандикен
  Хасанкâн
  Хасанкенди
  Хаяз
  Хевайик
  Хемзалар
  Хинич
  Хирсюк
  Хиштур
  Холхолик
  Хорик
  Хорнуф
  Хосюрге
  Хошикâн
  Хуткёй
  Хюс
  Чавушу
  Чадкёй
  Чайкая
  Чайли
  Чакал
  Чакалли
  Чакирешме
  Чакирхюйюк
  Чалган
  Чамгази
  Чампинар
  Чат
  Чаталагач
  Чаталагач
  Чаталтепе
  Челик
  Челикхан
  Чемберлиташ
  Ченчен
  Чилле
  Чинар
  Чиралик
  Чифтисар
  Чифтлик
  Чичек
  Чобанпинар
  Чомак
  Чорак
  Чукурджа
  Шамбаят
  Шахверди
  Шахинбеян-Мезрааси
  Шахкули
  Шенгил
  Шеникки
  Шермикâн
  Шехинкâн
  Шихмур
  Юкари-Насирли
  Юкари-Сёгютлю
  Юкари-Чёплю
  Юкаридаглика
  Ючгöз
  Ючкая
  Ягизатли
  Ягмурлу
  Ягмурлу
  Язибидили
  Язикаракую
  Яйладали
  Яйлаконак
  Яланкоз
  Ярпузлу
  フニ


  Проект создан компанией "Системус" при поддержке бюро переводов "Интана-Прайз".


  Оплаченная реклама: