О модуле
  Новости
  Разработчики
  Руководства и инструкции
  Каталог
  Статистические обзоры
  Статистика
  Скачать
  Как я могу помочь?
  Контактная информация
  Северные Марианские острова
  Население: 86 тыс. чел.
  Площадь: 477 км2
  Регионов: 26
  Поселений: 53
  Дата: 03.11.1986 - н.в.
  Мини-тест "Проверь себя"
  Выбери флаг государства
  Сенегал
  République du Sénégal
  подробнее

  подробнее
  подробнее

  подробнее

  Пожертвования  Мы в соцсетях
       

  Демонстрация бесплатной подсистемы ВебНабор: география для систем управления сайтами (СУС, CMS) Системус

  Модуль: Географический каталог  Выбрать другой язык:

  Hürriyet
  TAP
  Öвюндюк
  Öзбаши
  Öзверен
  Öздемир
  Öздирек
  Öздирек
  Öзтопрак
  Öмерби
  Öндюл
  Öрендик
  Öртюлю
  Абди
  Абдичикмаз
  Абширин
  Агилбаши
  Агры
  Адакент
  Адейлтабат
  Адимова
  Азизлер
  Айвакик
  Айдинтепе
  Айдогду
  Айранки
  Акбулгар
  Акдана
  Акдилек
  Акйеле
  Акйемиш
  Акйолач
  Акпинар
  Актуглу
  Акчай
  Акчаёрен
  Акчевре
  Акюмак
  Алагюн
  Алакахан
  Алакочлу
  Алакоюн
  Алатай
  Аликёр
  Алинтепе
  Аличипи
  Алкушак
  Алтинкилит
  Алтинчайир
  Анакая
  Андачли
  Араконак
  Арас
  Ариби
  Армутлу
  Арслангази
  Атабакан
  Атабинди
  Атадами
  Атайолу
  Ахметабат
  Ахметби
  Ашаги-Аладаг
  Ашаги-Думанли
  Ашаги-Дюзмидан
  Ашаги-Йенигюн
  Ашаги-Йолдюзю
  Ашаги-Канипек
  Ашаги-Кардеши
  Ашаги-Кочо
  Ашаги-Моллахасан
  Ашаги-Памукташ
  Ашагиагадеве
  Ашагиайранки
  Ашагиакпинар
  Ашагигёмез
  Ашагидалёрен
  Ашагидемиркапи
  Ашагидередиби
  Ашагидёрмели
  Ашагиесен
  Ашагийенигюн
  Ашагийигинчал
  Ашагикамишли
  Ашагикарабат
  Ашагикарахалит
  Ашагикент
  Ашагикиханби
  Ашагикопуз
  Ашагикюлекик
  Ашагикюпкиран
  Ашагисаклика
  Ашагитоклу
  Ашагитютек
  Ашагиугур
  Ашагиёздек
  Ашкале
  Ашургеврек
  Багбаши
  Багрипек
  Бадилли
  Базтопрак
  Байиндир
  Байиралти
  Байрамязи
  Балдере
  Баликсу
  Балкайнак
  Балолук
  Балтакик
  Балтакик
  Балчичек
  Бардакли
  Баринди
  Батибили
  Батмиш
  Бахче
  Башкент
  Башкёй
  Баштарла
  Башчавуш
  Безирхане
  Беклемез
  Берекет
  Беслер
  Бешбулак
  Бешиктепе
  Бидамарли
  Бинкая
  Бинтосун
  Биши
  Бозкаш
  Бозкурт
  Бозоглак
  Бозяйла
  Болашли
  Боллибостан
  Боюнкак
  Боялан
  Будак
  Будак
  Будак
  Булакбаши
  Булакбаши
  Булутпинар
  Бурнубулак
  Буюрали
  Бюветли
  Бёлюкбаши
  Бёлюкбаши
  Бёлюсек
  Ганисипи
  Генчали
  Гечимли
  Гечиталан
  Гечитверен
  Гир
  Гирберан
  Гонкали
  Гювендик
  Гювенли
  Гювенсе
  Гюверкинли
  Гюллюсе
  Гюллюсе
  Гюлтепе
  Гюлтепе
  Гюмюшкушак
  Гюмюшязи
  Гюнбели
  Гюнбулду
  Гюнгёрен
  Гюндоган
  Гюндюз
  Гюнешгёрен
  Гюниолу
  Гюнису
  Гюнисёгют
  Гюрбулак
  Гёзайдин
  Гёзе
  Гёзуку
  Гёзюкара
  Гёзюпек
  Гёкдепе
  Гёкоглан
  Гёкоглу
  Гёксюгюзел
  Гёкчайир
  Гёкчекайнак
  Гёкчили
  Гёлгебалкан
  Гёлиюзю
  Гёллер
  Гёнлюачик
  Давут
  Дагалан
  Дагделен
  Даглика
  Дайипинари
  Далбахче
  Далдалик
  Далкилич
  Дамлакая
  Данакиран
  Дарасиво
  Даркут
  Дегермендере
  Дегерменоглу
  Дегирмендюзю
  Дедебулак
  Дедели
  Дедемаксут
  Делихасан
  Демиркапи
  Демиркая
  Демиртепе
  Демирёрен
  Дерекент
  Дерекик
  Дерекёй
  Дертенк
  Дибекли
  Дибелек
  Дизгинкале
  Дикбийик
  Дикендере
  Дикме
  Дилекязи
  Диядин
  Догангюн
  Догансу
  Догубаязит
  Догутепе
  Докузташ
  Долакли
  Долуташ
  Дорукдиби
  Достали
  Думанли
  Дюзагил
  Дюзгёрен
  Дюзсели
  Дюзяйла
  Дёнердере
  Дёнерташ
  Дёшкая
  Егрибелен
  Екинкик
  Екинсек
  Еликёй
  Елиячик
  Елхис
  Ергечиди
  Ергёзю
  Ердал
  Еркечли
  Есенбел
  Есенкёй
  Есенёрен
  Ескиконак
  Ескихарман
  Ескихарман
  Есмер
  Еснемез
  Зинкиркале
  Зирекли
  Зиярет
  Зиярет
  Икигöзюм
  Икигöзюм
  Икизгöл
  Икизсе
  Икикапили
  Икиямач
  Илика
  Индере
  Инсесу
  Ипеккушак
  Ирилмаз
  Исаабат
  Йелкесен
  Йелкесен
  Йелтепе
  Йеникент
  Йеникёй
  Йеникёй
  Йенителчекер
  Йенихарман
  Йеничадир
  Йешилдирек
  Йешилова
  Йешилхисар
  Йешилюрт
  Йигинташ
  Йигинтепе
  Йигитятаги
  Йиланли
  Йогунхисар
  Йолкупинари
  Йоллуязи
  Йолугюзел
  Йонкали
  Йоргунсёгют
  Йюнкюлер
  Йюрекверен
  Йюсекапи
  Йёрюкалти
  Кâнихари
  Кабак
  Кавакик
  Каваккёй
  Кагнили
  Казань
  Казань
  Казли
  Казлигёл
  Кайнакли
  Калекик
  Календарь
  Кало
  Калхасан
  Кальман
  Камишван
  Камишли
  Канакби
  Канатгерен
  Кандилдаги
  Каник
  Каникорк
  Канкикли
  Канкиян
  Капанка
  Караагач
  Карабакак
  Карабулак
  Карабурун
  Карагёз
  Карадере
  Карадоган
  Карайолу
  Карака
  Караказан
  Каракан
  Каракент
  Каракую
  Карапазар
  Карасехеннем
  Карасиитали
  Карасу
  Каратоклу
  Карахан
  Караших
  Карбасан
  Каргаконмаз
  Каргалик
  Карлика
  Карлика
  Карпалу
  Каси
  Каскан
  Качмаз
  Кашёню
  Каяби
  Каябурун
  Кесик
  Кечелбаба
  Кешиш
  Кизилкая
  Кизилкент
  Кизкапан
  Килич
  Киличгедиги
  Кимикâн
  Кованкик
  Кокаташ
  Кокачобан
  Кокулупинар
  Конак
  Конуктепе
  Котанки
  Кочаклар
  Кочбаши
  Коюнку
  Кукак
  Кукак
  Кумачай
  Кумлубукак
  Кумлугечит
  Кумлуджа
  Курткапан
  Куруяка
  Кутлубулак
  Кушбурну
  Кушкая
  Куштиян
  Кызылтепе
  Кюрекли
  Кёрпечайир
  Кёселер
  Кёшк
  Кёшккёй
  Кёшккёй
  Лич
  Маметан
  Меликшах
  Мескит
  Мидандаги
  Мизрак
  Моллаали
  Моллайбрахим
  Моллакара
  Моллаосман
  Моллаосманкому
  Молласюлиман
  Моллахасан
  Моллахюсиин
  Муратан
  Мутлу
  Мюра
  Налликонак
  Налликонак
  Овакик
  Оглакли
  Оглакли
  Оглаксую
  Огулоба
  Озанлар
  Озанпинар
  Оклавали
  Омузбаши
  Онбашилар
  Ортадамла
  Ортаджа
  Ортадирек
  Ортайокуш
  Ортакент
  Ортакёй
  Ортаямач
  Отлубайир
  Отлука
  Очакбаши
  Палакчайир
  Палендёкен
  Памукташ
  Патнос
  Пинаркик
  Пираарди
  Пирабат
  Пирёмер
  Пуллутарла
  Рамазан
  Рахманкулу
  Сабунку
  Сагдич
  Сагирташ
  Сагликсую
  Сагрика
  Садакли
  Сазоба
  Сакятар
  Салкимли
  Саманиолу
  Сари
  Сарибийик
  Сарибугдай
  Саригёзе
  Саридана
  Саридибек
  Саридоган
  Сарика
  Сарису
  Сариташ
  Сарихарман
  Саричавуш
  Сатикилар
  Себекюмбет
  Сейланли
  Сеслидоган
  Сеслиташ
  Сиитанби
  Сини
  Синкан
  Сиярбикому
  Соган
  Соганкёй
  Соганлитепе
  Согукпинар
  Сомкая
  Соргучлу
  Субешиги
  Сувар
  Султанабат
  Сулука
  Сулучем
  Сусуз
  Сучатаги
  Сюзгечли
  Сюлиманкюмбет
  Сюренкёк
  Сюрмеликоч
  Сютлюсе
  Сёбеташ
  Сёгютлю
  Тавла
  Тавла
  Тазекент
  Тайпинар
  Таниели
  Таниктепе
  Таниолу
  Танриверди
  Тахир
  Ташбашамак
  Ташбудак
  Ташкесен
  Ташкин
  Ташли
  Ташличай
  Таштекер
  Таштекне
  Тезерен
  Тезерен
  Теллисирт
  Телчекер
  Теми
  Тепели
  Токлукак
  Топраккале
  Топчан
  Тулуклу
  Тулумлу
  Тутак
  Тутак
  Тюкенмез
  Угурташ
  Узунвели
  Узунгюн
  Узунка
  Узунязи
  Узунязи
  Узунёз
  Уйсалли
  Улудал
  Улукент
  Услука
  Учаймак
  Учаркая
  Хайдароглу
  Хайрангёл
  Хакилар
  Хакисефер
  Хакихалит
  Хакиюсуф
  Ханкому
  Хано
  Ханоба
  Хасандолу
  Хасанпинар
  Хатункому
  Хемзаке
  Хемур
  Хибелиюрт
  Хидир
  Хисар
  Холач
  Хуни
  Чöгюрлю
  Чöкелге
  Чöмчели
  Чавуш
  Чаглаян
  Чай
  Чайир
  Чакирби
  Чакироба
  Чаликёй
  Чамурлу
  Чамурлу
  Чапутлу
  Чарбер
  Чаталипаша
  Чаталпинар
  Чаткёседаг
  Чатмаолук
  Чевирме
  Челебаши
  Чели
  Четенли
  Четинсу
  Чиликанхайлаз
  Чилкâни
  Чименли
  Чирпили
  Чифтепинар
  Чифтлик
  Чичек
  Чобанби
  Чобаноба
  Чукуралан
  Чукурбаг
  Чукурбаг
  Чукурконак
  Чукурчайир
  Чукурчайир
  Чюрюк
  Шекербулак
  Шекербулак
  Эдремит
  Элешкирт
  Юва
  Ювакик
  Юзенгили
  Юкари-Дуаван
  Юкари-Думанли
  Юкари-Йенигюн
  Юкари-Канипек
  Юкари-Саклика
  Юкари-Тавла
  Юкари-Токлу
  Юкариагадеве
  Юкариакпазар
  Юкариаладаг
  Юкаригёзлюсе
  Юкаригёчмез
  Юкаридалёрен
  Юкаридамла
  Юкаридуманли
  Юкаридюзмидан
  Юкаридюрмели
  Юкариесен
  Юкариинек
  Юкарийолдюзю
  Юкарикамишли
  Юкарикамишли
  Юкарикарахалит
  Юкарикаргалик
  Юкарикопуз
  Юкарикулекик
  Юкарикюпкиран
  Юкарикёшк
  Юкаримоллахасан
  Юкариничо
  Юкариташличай
  Юкаритюфек
  Юкариёздек
  Юркют
  Юртпинар
  Юртёвен
  Ючгöзе
  Ючмурат
  Ягмурдюшен
  Ягмурлу
  Язики
  Язили
  Яйгинюрт
  Яйикли
  Яйладюзю
  Яйлакик
  Яйлакёй
  Якинка
  Ялинсаз
  Ялчинкая
  Яльнизконак
  Яналиол
  Яникдере
  Яникчукур
  Янкая
  Яноба
  Япили
  Ярдимкилар
  Ясикая


  Проект создан компанией "Системус" при поддержке бюро переводов "Интана-Прайз".


  Оплаченная реклама: