{ "0": "164", "id": "164", "vkl": "1", "ksi_sort": "ТУВ", "ksi1": "ТУВ", "ksi_lat": "TUV", "iso_kod3": "TUV", "iso_kod2": "TV", "domen": "tv", "giddom": "http://tuvalu.giddom.com", "gosyazyk": "0", "mir_id": "0", "obj_id": "0", "kontinent": "64", "samonazvanie": "Tuvalu", "mfa": "", "samonazvanie_1": "Тувалу", "oficialno_1": "Тувалу", "flag": "Flag_Tuvalu.png", "flag_svg": "Flag_Tuvalu.svg", "gerb": "Gerb_Tuvalu.png", "gerb_svg": "Gerb_Tuvalu.svg", "stolica": "2202937", "telefon": "+688", "pochta": "", "naselenie": "12", "ploshad": "26", "shtih_kod": "", "dolgota": "0.00", "shirota": "0.00", "shirota_gradus": "7", "shirota_minuta": "0", "shirota_sekunda": "0.00", "dolgota_gradus": "178", "dolgota_minuta": "0", "dolgota_sekunda": "0.00", "sozdan": "2009-07-24 08:31:12", "izmenen": "2013-10-09 16:15:55", "vrem_pojas": "0", "dop_nazvanie": "", "status": "9", "tabl_id": "", "tabl": "", "pre_id": "", "pre_tabl": "", "post_id": "", "post_tabl": "", "sxema": "4095", "sxema_kontinent": "0", "sxema_region": "0", "nazvanie_1": "Тувалу", "opisanie_1": "", "nazvanie_2": "Tuvalu", "opisanie_2": "", "nazvanie_3": "Тувалу", "opisanie_3": "", "nazvanie_4": "तुवालू", "opisanie_4": "", "nazvanie_5": "Tuvalu", "opisanie_5": "", "nazvanie_6": "Tuvalu", "opisanie_6": "", "nazvanie_7": "Tuvalu", "opisanie_7": "", "nazvanie_8": "Tuvalu", "opisanie_8": "", "nazvanie_9": "Tuvalu", "opisanie_9": "", "nazvanie_10": "Tuvalu", "opisanie_10": "", "nazvanie_11": "Тувалу", "opisanie_11": "", "nazvanie_12": "ツバル", "opisanie_12": "", "nazvanie_13": "圖瓦盧", "opisanie_13": "", "nazvanie_14": "투발루", "opisanie_14": "", "nazvanie_15": "Թուվալու", "opisanie_15": "", "nazvanie_16": "توفالو", "opisanie_16": "", "nazvanie_17": "Τουβαλού", "opisanie_17": "", "nazvanie_18": "ტუვალუ", "opisanie_18": "", "nazvanie_19": "טובאלו", "opisanie_19": "", "nazvanie_20": "ประเทศตูวาลู", "opisanie_20": "", "nazvanie_21": "Тувалу", "opisanie_21": "", "nazvanie_22": "துவாலு", "opisanie_22": "", "nazvanie_23": "টুভালু", "opisanie_23": "", "nazvanie_24": "ཏུ་ཝ་ལུ།", "opisanie_24": "", "nazvanie_25": "টুভালু", "opisanie_25": "", "nazvanie_26": "", "opisanie_26": "", "nazvanie_27": "", "opisanie_27": "", "nazvanie_28": "", "opisanie_28": "", "nazvanie_29": "तुवालू", "opisanie_29": "", "nazvanie_30": "Тувалу", "opisanie_30": "", "nazvanie_31": "Tuvalu", "opisanie_31": "", "nazvanie_32": "Тувалу", "opisanie_32": "", "nazvanie_33": "Тувалу", "opisanie_33": "", "nazvanie_34": "Тувалу", "opisanie_34": "", "nazvanie_35": "Тувалу", "opisanie_35": "", "nazvanie_36": "Tuvalu", "opisanie_36": "", "nazvanie_37": "Туалу", "opisanie_37": "", "nazvanie_38": "", "opisanie_38": "", "nazvanie_39": "Tuvalu", "opisanie_39": "", "nazvanie_40": "Tuvalu", "opisanie_40": "", "nazvanie_41": "Tuvalu", "opisanie_41": "", "nazvanie_42": "Tuvalu", "opisanie_42": "", "nazvanie_43": "Tuvalu", "opisanie_43": "", "nazvanie_44": "Tuvalu", "opisanie_44": "", "nazvanie_45": "Tuvalu", "opisanie_45": "", "nazvanie_46": "Tuvalu", "opisanie_46": "", "nazvanie_47": "Tuvalo", "opisanie_47": "", "nazvanie_48": "Tuvalu", "opisanie_48": "", "nazvanie_49": "Tuvalu", "opisanie_49": "", "nazvanie_50": "تووالو", "opisanie_50": "", "nazvanie_51": "ਤੁਵਾਲੂ", "opisanie_51": "", "nazvanie_52": "Tuvalu", "opisanie_52": "", "nazvanie_53": "Tuvalu", "opisanie_53": "", "nazvanie_54": "Tuvalu", "opisanie_54": "", "nazvanie_55": "Tuvalu", "opisanie_55": "", "nazvanie_56": "Tuvalu", "opisanie_56": "", "nazvanie_57": "Tuvalu", "opisanie_57": "", "nazvanie_58": "Tuvalu", "opisanie_58": "", "nazvanie_59": "Tuvalu", "opisanie_59": "", "nazvanie_60": "تووالو", "opisanie_60": "", "nazvanie_61": "തുവാലു", "opisanie_61": "", "nazvanie_62": "ತುವಾಲು", "opisanie_62": "", "nazvanie_63": "", "opisanie_63": "", "nazvanie_64": "ଟୁଭାଲୋ", "opisanie_64": "", "nazvanie_65": "", "opisanie_65": "", "nazvanie_66": "", "opisanie_66": "", "nazvanie_67": "Tuvalu", "opisanie_67": "", "nazvanie_68": "", "opisanie_68": "", "nazvanie_69": "Тувалу", "opisanie_69": "", "nazvanie_70": "", "opisanie_70": ""}