{ "0": "114", "id": "114", "block_pravka": "0", "vkl": "1", "ksi_sort": "НАУ", "ksi1": "НАУ", "ksi_lat": "NRU", "iso_kod3": "NRU", "iso_kod2": "NR", "domen": "nr", "giddom": "http://nauru.giddom.com", "gosyazyk": "0", "mir_id": "0", "obj_id": "0", "kontinent": "64", "samonazvanie": "Ripublik Naoero", "mfa": "", "samonazvanie_1": "", "oficialno_1": "Республика Науру", "flag": "Flag_Nauru.png", "flag_svg": "Flag_Nauru.svg", "gerb": "Gerb_Nauru.png", "gerb_svg": "", "stolica": "0", "telefon": "+674", "pochta": "", "naselenie": "14", "ploshad": "21", "shtih_kod": "", "dolgota": "0.00", "shirota": "0.00", "shirota_gradus": "0", "shirota_minuta": "31", "shirota_sekunda": "0.00", "dolgota_gradus": "166", "dolgota_minuta": "56", "dolgota_sekunda": "0.00", "sozdan": "2009-07-24 08:31:12", "izmenen": "2013-10-09 16:15:55", "vrem_pojas": "0", "dop_nazvanie": "", "status": "9", "tabl_id": "", "tabl": "", "pre_id": "", "pre_tabl": "", "post_id": "", "post_tabl": "", "sxema": "4095", "sxema_kontinent": "0", "sxema_region": "0", "nazvanie_1": "Науру", "opisanie_1": "", "nazvanie_2": "Nauru", "opisanie_2": "", "nazvanie_3": "Науру", "opisanie_3": "", "nazvanie_4": "नाउरु", "opisanie_4": "", "nazvanie_5": "Nauru", "opisanie_5": "", "nazvanie_6": "Nauru", "opisanie_6": "", "nazvanie_7": "Nauru", "opisanie_7": "", "nazvanie_8": "Nauru", "opisanie_8": "", "nazvanie_9": "Nauru", "opisanie_9": "", "nazvanie_10": "Nauru", "opisanie_10": "", "nazvanie_11": "Науру", "opisanie_11": "", "nazvanie_12": "ナウル", "opisanie_12": "", "nazvanie_13": "諾魯", "opisanie_13": "", "nazvanie_14": "나우루", "opisanie_14": "", "nazvanie_15": "Նաուրու", "opisanie_15": "", "nazvanie_16": "ناورو", "opisanie_16": "", "nazvanie_17": "Ναουρού", "opisanie_17": "", "nazvanie_18": "ნაურუ", "opisanie_18": "", "nazvanie_19": "נאורו", "opisanie_19": "", "nazvanie_20": "ประเทศนาอูรู", "opisanie_20": "", "nazvanie_21": "Науру", "opisanie_21": "", "nazvanie_22": "நவூரு", "opisanie_22": "", "nazvanie_23": "নাউরু", "opisanie_23": "", "nazvanie_24": "ནའུ་རུ།", "opisanie_24": "", "nazvanie_25": "নাউরু", "opisanie_25": "", "nazvanie_26": "નૌરુ", "opisanie_26": "", "nazvanie_27": "नाउरु", "opisanie_27": "", "nazvanie_28": "", "opisanie_28": "", "nazvanie_29": "नौरू", "opisanie_29": "", "nazvanie_30": "Науру", "opisanie_30": "", "nazvanie_31": "Nauru", "opisanie_31": "", "nazvanie_32": "Науру", "opisanie_32": "", "nazvanie_33": "Науру", "opisanie_33": "", "nazvanie_34": "Науру", "opisanie_34": "", "nazvanie_35": "Науру", "opisanie_35": "", "nazvanie_36": "Nauru", "opisanie_36": "", "nazvanie_37": "Науру", "opisanie_37": "", "nazvanie_38": "Науру", "opisanie_38": "", "nazvanie_39": "Nauru", "opisanie_39": "", "nazvanie_40": "Nauru", "opisanie_40": "", "nazvanie_41": "Nauru", "opisanie_41": "", "nazvanie_42": "Nauru", "opisanie_42": "", "nazvanie_43": "Nauru", "opisanie_43": "", "nazvanie_44": "Nauru", "opisanie_44": "", "nazvanie_45": "Nauru", "opisanie_45": "", "nazvanie_46": "Nauru", "opisanie_46": "", "nazvanie_47": "Nauro", "opisanie_47": "", "nazvanie_48": "Nauru", "opisanie_48": "", "nazvanie_49": "Nauru", "opisanie_49": "", "nazvanie_50": "ناورو", "opisanie_50": "", "nazvanie_51": "ਨਾਉਰੂ", "opisanie_51": "", "nazvanie_52": "Nauruna Insula", "opisanie_52": "", "nazvanie_53": "Nauru", "opisanie_53": "", "nazvanie_54": "Nauru", "opisanie_54": "", "nazvanie_55": "Nauru", "opisanie_55": "", "nazvanie_56": "Nauru", "opisanie_56": "", "nazvanie_57": "Nauru", "opisanie_57": "", "nazvanie_58": "Nauru", "opisanie_58": "", "nazvanie_59": "Nauru", "opisanie_59": "", "nazvanie_60": "نائورو", "opisanie_60": "", "nazvanie_61": "നൗറു", "opisanie_61": "", "nazvanie_62": "", "opisanie_62": "", "nazvanie_63": "", "opisanie_63": "", "nazvanie_64": "ନାଉରୁ", "opisanie_64": "", "nazvanie_65": "", "opisanie_65": "", "nazvanie_66": "", "opisanie_66": "", "nazvanie_67": "Nauru", "opisanie_67": "", "nazvanie_68": "Науру", "opisanie_68": "", "nazvanie_69": "Науру", "opisanie_69": "", "nazvanie_70": "", "opisanie_70": ""}